bali-chop-batik-885-256-copenhagen
$2.74 yard
yard
Fat Quarter

A dotted batik from the Bali Chop collection by Hoffman Fabrics